„Művész szemmel, Mester kézzel, Modern technológiával, Maradandó értéket alkotunk!”

Az ARTURN Digitális Szobrászműhelyünkben a tradicionális szobrászati tudásra alapozottan, 3D digitális szobrászattal, 3D digitális tervezéssel, és kivitelezéssel foglalkozunk.

Napjaink szobrászai vagyunk. Szeretünk mindent, ami  alkotóenergiával fűtve értékeset, elgondolkodtatót, maradandót, és szépet helyez a Világunkba. Kezeink közül magas művészi színvonalú, műgonddal elkészült szobrok, alkotások kerülhetnek csak ki.

Számos ilyen alkotás születésének lehetőséget teremtő szobrászműhelyünben, az Ön egyedi elképzeléseinek megfelelő szobrok, alkotások ölthetnek testet.

Bronz díj kő talpazaton
Tevékenységünkkel művészeknek, a kreatív, építő, és kerámia ipar szereplőinek, múzeumoknak, önkormányzatoknak, egyházi szervezeteknek, magánszemélyeknek, műgyűjtőknek nyújtunk szobrászati tervező és kivitelező szolgáltatást. Legyen szó szobrok elkészítéséről, rekonstruálásáról, átméretezéséről, organikus épületkerámiák, díszek, motívumok mintázásáról, újramintázásáról. Szerepet vállalunk, kulturális projektek koncepcionális tervezői és  művészi kivitelezői munkálataiban.
Elkötelezettek vagyunk az új típusú kreatív ipari szolgáltatások, termékek és új, a művészet, építészet területén innovatív módon alkalmazható technológiák kifejlesztése, továbbfejlesztése iránt. Ennek folyományaként több kutatás-fejlesztési együttműködési projektben veszünk részt.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a kulturális, művészeti értékteremtést, valamint a kulturális értékeink megőrzését!
Az ARTURN Digitális Szobrászműhely megálmodói és vezetői: M. Páll Zoltán szobrászművész, és Páll-Somogyi Kinga geológus-közgazdász.

Tradicionális & Digitális szobrászat

A tervezéstől a megvalósításig

S-XXL-ig méretben

Magas művészi igényesség

Önnel együtt gondolkodunk

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

CLEARLIGHT LÁMPA

Az Arturn Korlátolt Felelősségű Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ Levegőtisztító, világító design panelek.” című, GINOP-1.2.14-20-2021-00151 azonosítószámú támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 6 999 654 Ft összegű feltételesen visszatérítendő támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázatban szereplő eszközök beszerzése lehetőséget nyújt újabb szobrászati termékek létrehozására. A beszerzett EinScan Pro HD és EinScan H 3D szkenner segítségével kicsi és nagy tárgyakat, embereket tudunk nagy pontossággal digitalizálni, így gyarapítva digitális formakészletünket. A beszerzett ESS SC-EB, valamint  TechnoStatic TS ME vezeték nélküli  elektrosztatikus szórógépek segítségével pedig olyan speciális nano titán dioxid bevonat készítését tudjuk elvégezni, amely fény hatására önfertőtlenítő és levegő tisztító tulajdonságot kölcsönöz a bevont felületnek. A meglévő szobrászati tudásunk, a digitális gyártási kapacitásunk, valamint a beszerzett technológiák fúziójával, levegő tisztító képességű design lámpákat készítünk.

Kedvezményezett neve: Arturn Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási összeg: 6 999 654 Ft

Projekt lezárása: 2022.06.30.

Arturn Kft. GINOP PLUSZ-1.2.2-22

3D NYOMTATÁSON ALAPULÓ ÚJ SZOBRÁSZATI TERMÉKCSALÁD KIFEJLESZTÉSE

Arturn Szobrászműhelyünk (Arturn Kft.) 2.572.803 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül meghirdetett, GINOP PLUSZ-1.2.2-22 kódszámú felhíváson, a családi emlék- és értékőrzést központba állító új, szobrászati termékcsaládjának létrehozásához szükséges eszközök beszerzésére!

A pályázatnak köszönhető fejlesztéssel, olyan a családi emlékőrzést szolgáló, egyedi, ugyanakkor mégis termékesíthető, jelenkori családok emlékeinek megőrzése hivatott szobrokat tudunk megalkotni, melyek a 3D szkennelésnek, a szobrászatnak és a nagyfelbontású 3D nyomtatásnak köszönhetően gyorsan, költséghatékonyan magas esztétikummal párosulva, magas minőségben hozhatóak létre. Az eszközfejlesztéssel nem csak a szobrok tökéletes prototípusának megalkotása vált lehetővé számunkra, hanem azok kis szériás, minőségi sokszorosítására is.

„Vannak tárgyak, melyek szellemiségüknél fogva, dacolva az idővel, korokat kötnek össze évezredek óta, azért, hogy a jövendő korok gyermekei is erőt meríthessenek a múltból, lehessen mire építkezniük, legyenek gyökereik. Mi, az Arturn Szobrászműhelyben az ilyen emberi történeteket megőrző tárgyakért vagyunk!”

Kedvezményezett neve: Arturn Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatási intenzitás: 70%
Támogatási összeg: 2 572 803 Ft
Projekt lezárása: 2022.12.28.

M. PÁLL ZOLTÁN szobrászművész– PORTRÉSZOBRÁSZAT

Emberi portrét ábrázoló szobrot, plakettet, különleges díjat, igazán egyedi ajándékot, köztéri szobrot, vagy sírszobrot szeretne?  Napjaink portrészobrait készítjük az Ön elképzeléseinek megfelelően!

Köztéri szobor felállításának költségvetési tervezéséhez kérje hivatalos árajánlatunk!

Az emlék- és történetőrzés több ezer éves eszköze a portrészobrászat. Hozzáállásom, klasszikus szobrászati tudásom és korunk technológia lehetőségei megnyitották számomra az utat, hogy egy már kiveszettnek hitt, de a mai napig meglévő társadalmi igényt elégítsünk ki, és nemes anyagból, bronzból, egyedi portrészobrot készíthessek az Ön elképzeléseinek megfelelően.

A kezem között születő portrészobrok:

 • emléket őriznek
 • nemzetek, családok, egyének értékrendszerének esszenciái
 • képesek  eszményképet állítani, képesek kifejezni az ember által képviselt szellemiséget, az erényeket, magát az egyéniséget
 • emlékeztetnek, mind arra, amit egy emberben nagynak nevezünk, vagy amit az ember gondolataiban fontosnak tartott
 • szellemi erejük van, ezáltal messze túlmutatnak önmagukon
 • nemes anyaguknál és művészi megformálásuknál fogva fejezik ki az emberi szellem nemességét
 • kortalanok, egyfelől szólnak a mának, a kornak, amelyben születnek, másfelől pedig szólnak a későbbi idők gyermekeinek

PORTRÉSZOBROK – Monumentalitás érdemlő emberi értékek

A kiemelkedő emberek, hősök, a mesterek, a megőrzendő szellemi örökségek, legendák, kivételes teljesítmények, megannyi történet, gondolat, érzés, élmény, amelyeket megmutathat, és megőrizhet egy szobron keresztül! Amennyiben van egy saját elképzelése a szoborról, amit szeretne, tudok segíteni Önnek a megvalósulásában.

 • Jelentős szellemi és esztétikai értéket hordozó, elevenen ható bronzszobrok

 • Szobrászati tudásunk és digitális technológiai nyújtotta lehetőségeink legjava.

 • A szobrászaink a digitális mintázás, és a 3D szkennelés nyújtotta lehetőségeket alkalmazva, klasszikus művészeti tudásuk felhasználásával, hatékonyan képesek arra, hogy az Ön szoborral kapcsolatos elképzeléseit és igényeit a lehető legmagasabb művészi színvonalon megvalósítsák.

 • A megvalósítandó szobor alapkoncepciójának kialakítása történhet művészeink által, vagy Önnel közösen.

 • A kialakított koncepció elérése, valamint a tartalmi mondanivaló hatásos kifejezése érdekében, a művészeink, a tradicionális szobrászi eszközök széles spketrumát alkalmazzák (különféle kompozíciós megoldások, kiemelések, alárendelések, kiegészítő tárgyak stb.) hogy a tartalom és a forma elválaszthatatlan egysége megvalósuljon.

 • Mi ezen kombináció adta alkotási folyamat megoldásait és dinamikáját kedveljük a legjobban.

 • Azoknak ajánljuk, akik olyan emberről szeretnének szobrot vagy domborművet, akiről nem lehetséges 3D szkennt készíteni.

 • A  digitális mintázás nyújtotta lehetőségeket alkalmazva, régi fotók alapján, klasszikus művészeti tudásunk felhasználásával készítjük el a szobrot.

 • Kiemelten fontos számunkra, hogy Megrendelőink elképzeléseit és igényeit a lehető legmagasabb művészi színvonalon valósítsuk meg.

 • A megvalósítandó szobor alapkoncepciójának kialakítása történhet művészeink által, vagy Önnel közösen.

 • A kialakított koncepció elérése, valamint a tartalmi mondanivaló hatásos kifejezése érdekében, a művészeink, a tradicionális a szobrászi eszközök széles spketrumát alkalmazzák (különféle kompozíciós megoldások, kiemelések, alárendelések stb.) hogy a tartalom és a forma elválaszthatatlan egysége megvalósuljon.

 „Az ember életében csak egész kevés olyan gondolatot talál, amelytől sohasem válik meg. ” /Hamvas Béla/ A szobroknak üzenete van, feladatuk, hogy  gondolatokat  továbbítsanak a jelennek  és  a jövő generációinak.

Milyen szobrot képzelt el?

 • Fejportré

 • Mellszobor/Büszt

 • Egészalakos portrészobor

 • Dombormű

 • Plakett/Érme

 • Emlékszobor,Köztéri szobor

Milyen alkalomból készülnek szobrok?

 • Családszobor( szülők portréi, testvérek portréi, gyermekek portréi)

 • Ajándék a hála jeleként

 • Teljesítmény elismerésének a jele

 • Önportré

 • Szobrok sírkövekre, urnaszobrok

 • Szobrok, híres emberekről

 • Baba- és gyermekszobrok

ARTURN DIGITÁLIS SZOBRÁSZMŰHELY – Szolgáltatásaink

TRADICIONÁLIS & DIGITÁLIS SZOBRÁSZAT ÉS KIVITELEZÉS S-XXL-ig

Napraforgó_dombormű_bronz

Digitálisan megtervezzük, rekonstruáljuk, a kívánt feladatnak legmegfelelőbb tradicionális és digitális szobrászati (marás, 3D nyomtatás) eljárássokkal megvalósítjuk, az Ön által elképzelt formát, díszt, díszítő elemet, szobrot. Az ékszer mérettől, egészen a több méteres végformákig.

ÉPÜLETSZOBRÁSZATI, BELSŐÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓK

Villa épületdísz rekonstrukció és sokszorosítás

Felújítandó épület, külső, belső díszítőelemeit szeretné eredeti állapotába helyreállítani?  A szükséges épületdíszeket, belső-külső díszítőelemeket régi fotók, tervek, dísztöredékek alapján térben értelmezzük, digitálisan újramintázzuk, és  a kívánt anyagba kivitelezzük.

SZÍNHÁZI ÉS FILMES SZOBRÁSZAT

Arturn_díszletelemek

Díszletek, díszletelemek, színházi kellélek pontos, esetleg több darabos kivitelezésére lenne szüksége? Alkalmazott technológiáink és módszereink hatékonyan képesek támogatni a díszlet- és jelmeztervezés munkafolyamatait a tervpontos kivitelezések érdekében.

3D SZKENNELÉS & 3D NYOMTATÁS

Ember 3D digitalizálásaTárgy 3D digitalizálása
Arturn_3D_nyomtatás

3D SZKENNELÉS/DIGITALIZÁLÁS

3D NYOMTATÁS

Akár 1.2 m x 60 cm x 60 cm-es méretben is!

Digitális forradalom a szobrászatban

A napjaink digitális forradalmában  a szobrászatban mind a tervezés, mind a megmunkálás digitalizálódik. Mi ezen újdonságokra gyorsan reagáltunk, sokat tanultunk, és a lehető leggyorsabban beépítettük a legmodernebb, mondhatni csúcstechnológiákat a klasszikus alkotási munkafolyamatainkba.   Az ARTURN-nél  olyan kaput nyitottunk a virtuális világ és a valós világ között, amely lehetővé teszi, hogy egyedi elképzeléseknek megfelelő  szobrok, bronzok ölthessenek testet műhelyünkben.

„Szobrászat a virtuális térben”

3D digitális szobrászat és tervezési szolgáltatásunk keretében, az agyaggal történő mintázáshoz hasonlóan, a hagyományos szobrászati tudást, és kvalitásokat alkalmazva gyorsan és részletesen alkotunk a virtuális térben.

Mikor ajánljuk?

Ha művészi igényességű 3D digitális modellre van szüksége, akár a konceptektől a megvalósításig.

Mihez ajánljuk?

 • Digitális gyártáshoz (cnc marás, 3D nyomtatás)

 • Digitális megjelenítéshez (render)

 • Meglévő 3D modell javításához, átalakításához

 • IGAZÁN KÜLÖNLEGES ALKALMAKRA, ÉVFORDULÓKRA!

 • Organikus 3D modellek készítéséhez

 • Látványtervezéshez

 • AR és VR felhasználáshoz

 • Játékokhoz

 • Animációkhoz

 • 3D reklámfigurák, szobrok tervezéséhez

Vállaljuk

Elképzelései, tervei, rajzai, fotói alapján elkészítjük Önnek 3D modelljét, hozott 3D szkennelt állományait restauráljuk. Az elkészült 3D állományokat igényeinek megfelelően CNC marásra, 3D nyomtatásra és bronzöntéshez optimalizáljuk.

Kutatás fejlesztés

Mikor ajánljuk?

Ha precíz, művészi igényességű nagyméretű formára van szüksége!

KUTATÁS FEJLESZTÉS

2020. márciusáig ARTUR a robotunk, a tihanyi Belső-tó partján, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művésztelepén dolgozott. Cégünk a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen hosszú távú együttműködés keretében, közös kutatási-infrastruktúra fejlesztési projektben vett részt. A munka így közösségi szintre emelkedett! Cégünk mindig is elkötelezett volt az új típusú kreatív ipari szolgáltatások, termékek és új, a kreatív ipar területén innovatív, kreatív módon alkalmazható technológiák kifejlesztése, továbbfejlesztése iránt.  Ezen együttműködés folyományaként, mind szaktudás, mind technikai és nem utolsó sorban piaci szempontból új távlatok nyíltak az együttműködő partnerség számára.

Mihez ajánljuk?

 • Szobor

 • Mesterforma készítéshez

 • Kerámiákhoz, épületkerámiákhoz

 • Fémötéshez (Rozsdamentes acél, és bronz)

 • Dombormű készítés
 • Vákumszíváshoz

 • Egyéb negatív vételezéshez

 • Reklámszobor
 • Színházi és filmes díszlet készítés

Milyen anyagból dolgozunk?

 • Fa

 • Bronz

 • Polisztirol hab

 • Poliuretán hab

Mekkora méretben?

A modelleket tetszőlegesen méretezhetjük, de ennek a megoldásnak a nagy méret az erőssége. 1,5 x1,5x 1,5 méteres anyagot is képesek vagyunk megmunkálni. Ha ennél nagyobb formára van szüksége, úgy a digitális gyártás precizitását kihasználva, külön gyártott darabokból illeszthetjük össze a formát.

Hová ajánljuk?

A fa-és habanyagokat különböző anyagokkal felületkezelhetjük, így minden elképzelésre találunk megfelelő megoldást, legyen a forma kültéri vagy beltéri felhasználású.

Ha nagyméretű bronz szoborban gondolkodik, úgy digitális gyártási megoldásunkkal, és öntészeti partnereinkkel bármilyen kihívással megbirkózunk.

Teljes kivitelezés, a megvalósításig

Épületszobrászati, belsőépítészeti rekonstrukciók

Vizuális megjelenítés

„Ha már van egy jó 3D modell, akkor mutassuk is meg valahogyan”

Mikor ajánljuk?

Legyen szó álló képről (render), virtual reality-ről (VR) vagy augmented reality-ről (AR), csapatunk mind vizuálisan, mind technikailag felkészült, hogy a szkennelt, vagy modellezett formák minden lehetséges megjelenítési formában a legjobban mutassanak.

Vizuális szakemberekként, ha látványról van szó, akkor nem érjük be az „elég jó”-val. Partnereinkkel közösen komplex interaktív VR, AR, vagy animációs taralom megvalósítását is vállaljuk, így ennek lebonyolítását is nyugodtan ránk bízhatja!

Referenciák

KAPCSOLAT

Arturn 3D Digitális Szobrászműhely

Szobrász Stúdió: 1142,Budapest, Erzsébet királyné útja 57.-61.

Személyes találkozót megelőzően kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Telefon:

+36205743397

E-mail:

arturn.ltd@gmail.com